kontorBlommor och växter förstärker din verksamhet

Blommor och växter förstärker inte enbart ditt varumärke, de skapar även ökad trivsel och produktivitet på din arbetsplats.
Med blommor och växter får du ett bättre arbetsklimat, vilket många undersökningar påvisat.
Vi hjälper dig med allt från fräscha snittblommor till levande växter, med regelbunden skötsel.

Det finns många tillfällen att använda blommor i relationsstärkande syfte. Till exempel efter avslutade affärer, ingångna avtal, nyförsäljning, kallelser till möte eller uppvaktningar av personal och kunder.
Fritz Blommor har mångårig erfarenhet av relationsskapande genom blommor. Vi gör CRM levande.

Din arbetsplats och dina lokaler behöver levande växter

Inte bara är en arbetsplats med levande gröna växter imponerande vacker att besöka för dina kunder utan även en arbetsplats med högre produktivitet och bättre klimat.
Växter ger ett bättre inomhusklimat genom sina luftrenande förmågor, skapar en vacker arbetsplats och inger lugn för dina medarbetare.
Tillsammans med våra leverantörer av långtidsbevattnande kärl, kan vi stärka ditt företags image mot kunder och medarbetare och skapa det utseende som Ni vill uppnå.
Vår erfarenhet av växter och kunskap om vilka växter som passar just er miljö, gör att vi alltid tar fram det bästa alternativet för långvarig grönska hos dig.

Grönt är skönt

Givetvis hjälper vi dig att behålla din gröna investering så länge som möjligt, detta genom vår växtservice.
Vi gör regelbundna besök för vattning, beskärning, påfyllnad av jord och även bekämpning om det skulle vara nödvändigt.
Allt för att du skall koncentrera dig på din verksamhet och ägna dig åt det du och dina medarbetare är allra bäst på.

Ring gärna oss för ett kostnadsfritt besök! Telefon: 035-17 36 86